Forside | Erhverv | Indkøb og udbud | Indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Se aktuelle udbud, krav og standardbetingelser.

Indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, annonceres på udbud.dk.

EU-udbud offentliggøres via TED (Tenders Electronic Daily).

Hvis du har spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte analyse- og indkøbschef Mogens Mosegaard Nielsen på mail eller tlf. 44 52 60 15.

Aktuelle udbud


Udbud af rengøringsservice, dagtilbud

Herlev Kommune udbyder rengøringsservice på 24 institutioner for dagtilbud herunder 3 selvejende institutioner.

Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelateret serviceopgaver.

Opgaven udbydes samlet i en aftale.

Kontraktstart pr. 1. marts 2018 og gældende frem til den 31. december 2020.

Udbudstype

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 og der anvendes udbudsformen begrænses udbud, hvor tilbudsgiverne udvælges efter prækvalifikation.

Tildeling af kontakt vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ansøgningsfrist til prækvalifikation:
21. august 2017, kl. 14.00.

Udbudsbekendtgørelsen er tilgængelig i TED-databasen - klik på linket.


Kommende udbud

Plan under udarbejdelse

 

Herlev Kommunes standardbetingelser

Herlev Kommunes standardbetingelser er gældende ved indkøb af varer og tjenesteydelser.

Standardbetingelserne gælder for leverandører, der leverer varer og/eller tjenesteydelser til kommunen, medmindre der foreligger en konkret aftale, der afviger fra betingelserne.

Mere om udbud

Leverandørgodkendelse, fritvalgsordning hjemmehjælp

Herlev Kommune godkender nye leverandører af hjemmehjælp efter lov om frit valg 2 gange årligt: 1. marts og 1. oktober. Læs mere om krav og vilkår.

Sidst opdateret 10/08 2017
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Kontakt Erhvervsteamet

Se liste over kontaktpersoner