Medarbejderes sygdom og handicap

Fraværs- og fastholdelsespolitik

- om virksomhedens håndtering af medarbejderes sygdom

Læs mere

4 ugers sygefraværssamtale

- om virksomhedens pligt til at følge op på medarbejderes sygdom

Læs mere

Mulighedserklæring

- få en lægelig vurdering af mulighederne for at fastholde sygemeldte medarbejdere

Læs mere

Fastholdelsesplan

- bedre opfølgning på medarbejderes sygdom

Læs mere

Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale

- om jobcentrets opfølgning på medarbejderes sygdom

Læs mere

Anmeldelse af refusion for sygefravær

- om regler og muligheder for indberetning af medarbejderes sygdom

Læs mere

Rundbordssamtaler

- fastholdelse på arbejdspladsen

Læs mere

§56 aftale ved kronisk eller langvarig sygdom

En §56 aftale giver arbejdsgiver refusion fra 1. fraværsdag, ved kronisk eller langvarig sygdom

Læs mere

Arbejdspladsindretning

- bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber

Læs mere

Dp211

Ansøgning om §56 aftale

Læs mere

Sidst opdateret 07/06 2016
Kontakt

Herlev_logo
Herlev Rådhus
Jobcenter Herlev
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 8600
jobcenter@herlev.dk