Erhvervsaffald

Her har vi samlet de oplysninger, du kan få brug for, når virksomhedens affald skal håndteres bedst muligt.

Hvis du er i tvivl om reglerne for erhvervsaffald kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på telefon 44 52 64 51.

Gebyrer

Som virksomhed betaler du et erhvervsaffaldsgebyr til Herlev Kommune. Derudover kan du købe dig adgang til genbrugsstationen med et tilmeldegebyr.

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald - til bygherren

Anmeldelsesskemaer

Har du affald, der skal anmeldes, kan du udfylde et til flere anmeldelsesskemaer afhængig af, hvilken type affald, du anmelder.

Genbrugsstationen

Alle betalende virksomheder må bruge kommunens genbrugsstation men din virksomhed skal være tilmeldt først.

Opbevaring af farlige stoffer og farligt affald

Farlige stoffer og farligt affald udgør en miljørisiko. Opbevarer din virksomhed farlige stoffer og/eller farligt affald, skal omgivelserne være sikret mod spild til jord og kloak.

Regler og planer

I kommunens affaldsplan og regulativ for erhvervsaffald finder du mere information om, hvordan du som virksomhed skal håndtere affald.

Affaldsregister

Virksomhederne vælger selv, hvem der skal håndtere virksomhedens genanvendelige affald ud fra en landsdækkende liste over miljøgodkendte affaldsvirksomheder eller indsamlere til at håndtere virksomhedens genanvendelige erhvervsaffald, det såkaldte Affaldsregister.

Branchevejledninger

Herlev Kommune har udarbejdet branchevejledninger for visse brancher.

Sidst opdateret 10/06 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
tlf. 44 52 64 51
Susanne Bruun Jakobsen (mail)