Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Byggeri | Erhvervskvarteret ved Marielundvej

Erhvervskvarteret ved Marielundvej

Fra 2006-2008 var erhvervskvarteret ved Marielundvej igennem en byfornyelsesproces. Projektet var et initiativ under Socialministeriet for at opgradere nedslidte boligområder samt havne- og erhvervsarealer.

Byfornyelse og hvad så?

Byfornyelsesprocessen var en opfølgning på vedtagelsen af lokalplan 53, som dækker en stor af del af erhvervskvarteret.

Læs mere

Sidst opdateret 21/06 2011