Om 'Young Skills'

'Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse' er et tværkommunalt uddannelsesprojekt støttet af Region Hovedstaden. Målgruppen er unge i 8. og 9. klasse samt unge på erhvervsskolers grundforløb. Projektet kører frem til 2015.

'Young Skills' tager udfordringen op

Ambitionen om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og det stigende behov for kvalificeret erhvervsfaglig arbejdskraft i fremtiden, medfører på landsplan en række udfordringer. Fem vestegnskommuner under Region Hovedstaden, fire erhvervsskoler og tre Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre tager nu udfordringen op med et treårigt projekt 'Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse'. Flere unge skal vælge, og gennemføre, en erhvervsuddannelse med afsæt i tre forskellige fokusområder.

Hvorfor igangsætte et projekt som Young Skills?
Young Skills er igangsat, fordi mange elever på folkeskolens ældste klassetrin mangler viden om fremtidige uddannelses- og karrieremuligheder og vælger erhvervsuddannelserne fra grundet mangel på viden.

- læs Young Skills' forundersøgelse om unge og forældres viden om erhvervsuddannelserne her

Young Skills skal styrke de unges overgang fra folkeskole til erhvervsuddannelse, da nogle elever oplever det som et voldsomt skift. Dette sker gennem en række tværfaglige samarbejder. læs mere her

- se seneste nyt fra Young Skills her

Sidst opdateret 12/02 2016