EGU - erhvervsgrund-uddannelsen

EGU er et lokalt forankret to-årigt forløb beregnet for unge, som har brug for lidt ekstra tid, inden de er klar til at gå i gang med en egentlig ungdomsuddannelse. EGU-forløbet kan kun søges i den kommune, som man har bopæl i.

Forløbet startes typisk med virksomhedspraktik, som ligger tæt på den unges interesser. Formålet er bl.a. at den unge be- eller afkræftes i forhold til senere uddannelsesønske. Endvidere vil vejleder og arbejdsgiver vurdere den unges kompetencer i forhold til, om det er realistisk for den unge at satse på den ønskede uddannelse opfyldes. Praktikopholdets længde er individuelt.

I EGU-forløbet skal der indgå mindst 20 ugers skolegang. Det kan være på en teknisk skole, en produktionsskole eller fx en højskole.

EGU-elevens funktioner kan beskrives som en mellemting mellem en ungarbejder og en lærling. Ved praktikstarten udarbejdes en praktikaftale i fællesskab, hvori de aftalte arbejdsområder og funktioner beskrives.

Vejlederen følger den unge under hele forløbet. Vejlederen vil jævnligt være i kontakt med virksomheden og den unge og hele tiden være til rådighed for virksomheden og for eleven.

Ønsker du at vide mere om EGU, så kom ned i Saxbo torsdag mellem kl. 15.30 og 17 og få en snak med en uddannelsesvejleder.

Sidst opdateret 23/07 2015
Kontakt

Kontakt

Unge – Job og Uddannelse

'Saxbo'
Vindebyvej 2
2730 Herlev

Skriv til os på Saxbo@herlev.dk

Ring til os på tlf. 20 22 45 81
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-14

Besøg  os i Saxbo om torsdagen – også uden aftale
Åbent for henvendelse hver torsdag mellem kl. 15-17

Links til uddannelse:
EGU
PAU

STU

UU-Nord

Frivillig uddannelsesmentor

Herlev Ungdomsskole