PAU - pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse og varer 2 år og 4 måneder.(inklusiv ferie). Der veksles mellem skole og praktik.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde i dag - og døgninstitutioner, dagpleje, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn såvel som for handicappede.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge videre uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået grundforløbet: "Omsorg, Sundhed og Pædagogik".

PAU-uddannelsen i Herlev Kommune foregår på SOSU C i Brøndby, og praktikken foregår i Herlev Kommune. Ansøgningsskema, som sendes til SOSU C Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby finder du på SOSU C´s hjemmeside.

Sidst opdateret 21/05 2015
Kontakt

Unge - Job & Uddannelse

Saxbo

Vindebyvej 2
'Saxbo'
2730 Herlev

Tlf. 20 22 45 81

mandag, tirsdag, torsdag og fredag

mellem kl. 13-14
saxbo@herlev.dk

Åbent hver torsdag mellem kl. 15-17 - også uden aftale

Læs mere om...