Partnerskaber

Vi benytter partnerskaber og har gjort det siden 2011. Metal – Bygge- og anlæg - Det grønne område

Fælles formål for disse partnerskaber er:

-at skabe øget kendskab til metalfagene, de grønne fag, bygge- og anlægsbranchen hos folkeskoleeleverne, forældre, lærer og vejledere, med henblik på at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

- at ledige uden kompetencegivende uddannelse støttes i at komme i uddannelse, og faglærte ledige hjælpes videre i job.

-med disse partnerskaber kan det i høj grad takkes for, at der i dag er færre elever, der mangler praktikplads i Herlev.

Herlev Kommune og UU-Nord er en fast del af alle partnerskaberne. Herlev Kommune har ansvaret for de unge i folkeskolen og sammen med UU-Nord ansvaret for overgangen til ungdomsuddannelserne. UU-Nord har vejledningspligten overfor en del af de unge under 25 år.

 

Partnerskabet mellem Dansk metal Hovedstaden, Dansk Industri, Teknisk Erhvervsskole Center, UU-Nord og Herlev Kommune

-Dansk Industri repræsenterer arbejdsgiverne.

-Dansk Metal Hovedstaden repræsenterer arbejdstagerne.

-Teknisk Erhvervsskole Center uddanner de unge, forbereder dem på praktikforløb og har ansvaret for at lave praktikpladsopsøgende arbejde.

 

Partnerskabet mellem Dansk Byggeri Hovedstaden, Københavns Tekniske Skole, Teknisk Erhvervsskole Center, UU-Nord og Herlev Kommune

-Dansk Byggeri repræsenterer bygge- og anlægsvirksomheder, der har opgaven med at uddanne de unge lærlinge, så de kan gennemføre deres uddannelse, og dermed sikre branchen kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

 

Partnerskabet mellem Herlev Kommune, Roskilde Tekniske Skole, Danske anlægsgartnere og UU-Nord

-Der udvikles i samarbejde mellem Herlev Kommune og Roskilde Tekniske Skole modeller for, hvordan der kan sættes fokus på uddannelserne inden for det grønne område i udskolingen. Det kan for eksempel være gæstelærere fra Roskilde Tekniske Skole og fælles projekter i undervisningen.

Uddannelserne inden for det grønne område dækker: Anlægsgartneruddannelsen, Gartneruddannelsen (væksthus og planteskole), Landmandsuddannelsen, Dyrepasseruddannelsen samt Green keeper uddannelsen.

 

Sidst opdateret 21/07 2016
Kontakt

Kontakt

Unge – Job og Uddannelse

'Saxbo'
Vindebyvej 2
2730 Herlev

Skriv til os på Saxbo@herlev.dk

Ring til os på tlf. 20 22 45 81
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-14

Besøg  os i Saxbo om torsdagen – også uden aftale
Åbent for henvendelse hver torsdag mellem kl. 15-17

Links til uddannelse:
EGU
PAU

STU

UU-Nord

Frivillig uddannelsesmentor

Herlev Ungdomsskole