Om Herlev Kommunes ungestrategi

Ungestrategien fokuser på indsatsområder og initiativer, for at unge i Herlev får et godt ungdomsliv og gode levevilkår. Det handler i høj grad om uddannelse og et aktivt fritidsliv, men også om at sikre, at fremtidens unge får et godt afsæt for ungdomslivet.

I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i Herlev og at understøtte de unge i at være aktive medborgere, der tager ansvar for eget liv og bidrager til fællesskabet. Kommunen har mange gode tilbud både indenfor fritids- og uddannelsesområdet, og de tilbud skal vi fortsat udvikle, så unge i Herlev får et godt ungdomsliv.

Med ungestrategien sætter vi yderligere fokus på de indsatsområder og initiativer, som har betydning for, at alle unge i Herlev får et godt ungdomsliv og gode levevilkår. Det handler i høj grad om uddannelse og et aktivt fritidsliv, men også om hvordan vi kan sikre, at fremtidens unge får et godt afsæt for ungdomslivet.

Ungestrategien skal også bidrage til at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i samarbejde med alle de aktører i Herlev, der har med unge at gøre. Ungestrategien skal derfor være udgangspunkt for mødet og arbejdet med unge, det tværfaglige samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Da en stærk og koordineret ungeindsats kræver en god dialog og et godt samarbejde, er strategien blevet til i et samarbejde mellem professionelle, unge, erhvervslivet og aktive i kultur- og fritidslivet. Det har været vigtigt for os at inddrage de unge og få deres ideer og input med. Dialogmøder og fokusgruppeinterviews med unge har derfor været en væsentlig inspirationskilde for strategiens fokus og indhold.

Sidst opdateret 21/07 2014
Kontakt

Kontakt

Unge – Job og Uddannelse

'Saxbo'
Vindebyvej 2
2730 Herlev

Skriv til os på Saxbo@herlev.dk

Ring til os på tlf. 20 22 45 81
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-14

Besøg  os i Saxbo om torsdagen – også uden aftale
Åbent for henvendelse hver torsdag mellem kl. 15-17

Links til uddannelse:
EGU
PAU

STU

UU-Nord

Frivillig uddannelsesmentor

Herlev Ungdomsskole