Hvem møder du hos Unge - Job og Uddannelse?

Når du kommer i Unge – Job & Uddannelse i Saxbo møder du: ungementorer, sagsbehandlere, en SSP-konsulent, uddannelsesvejledere, en udviklingskonsulent og en ungechef. Tilsammen udgør vi ungeenheden Unge – Job & Uddannelse, som skal styrke det tværfaglige arbejde omkring Herlevs unge.

Vi har to ungementorer. Vores ungementor, Tine, arbejder med:

  • Unge som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Unge som har brug for hjælp til overgangen til og fastholdelse af ungdomsuddannelse.
  • Sårbare og udsatte unge
  • Unge med sociale eller personlige problemer

Vores ungementor, Kim arbejder med at:

  • Fastholde unge i job og uddannelse
  • Opsøge lokale virksomheder med henblik på at skaffe lærepladser/arbejde/praktik til unge, der har svært ved at klare den opgave.
  • Besøge relevante uddannelsesinstitutioner for at sikre, at den unge ikke falder ud af uddannelsessystemet.
  • Skaffe job/praktik generelt til borgere i Herlev, der henvender sig direkte, og som ikke er i arbejde.
  • Skaffe kontakt til unge, som jobcentret eller kommunen har haft svært ved at få kontakt til, og sikrer, at de får den nødvendige hjælp og vejledning de har brug for.

Vi har seks sagsbehandlere fra jobcentret, Kim, Pawel, Pernille, Helle, Pia, Cecilie og Charlotte. Pawel og Pernille arbejder med åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate unge. Når man tilhører denne kategori forventes det, at man kan gå i uddannelse inden for et år. Inden de unge starter i uddannelse kan det være, at de skal i praktik eller i nyttejob. Helle, Cecilie, Pia og Charlotte arbejder med unge over 18 år, som er enten uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Når man tilhører gruppen af aktivitetsparate skal man afklares i forhold til job, uddannelse og forsørgelse. Kim er faglig leder af teamet. Sagsbehandlerne arbejder tæt sammen med en række fagpersoner omkring de unge for at sikre en helhedsorienteret indsats. Det kan for eksempel være misbrugskonsulenter, uddannelsesvejledere, virksomheds- og jobkonsulenter og en masse andre. Det vigtige er, at der bliver taget hånd om hver enkelt ung i forhold til den konkrete situation.

Vi har seks ungerådgivere Mona, Faisal, Camilla, Lotte, Selina og Mirjana, som beskæftiger sig med målgruppen unge i alderen 16-23 år. Det kan være unge som af forskellige årsager er anbragt uden for hjemmet samt unge, som har brug for særlig støtte i forhold til uddannelse. Mirjana er faglig leder af teamet. Faisal er vikar for Lea, der er på barsel.

Vi har en SSP konsulent, Marie tilknyttet Unge – Job & Uddannelse. Derudover har vi Kirstine og Azam, som er SSP-medarbejdere. SSP er et lokalt samarbejde mellem forskellige parter, herunder Skole, Sociale Myndigheder og Politi, hvor målet er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge op til 18 år.

Vi har to uddannelsesvejledere tilknyttet fra UU-Nord, Anne og Sisse, og de rådgiver unge Herlev borgere fra 15-25 år omkring ungdomsuddannelse. Du kan ringe til Sisse på 20 48 97 74 eller til Anne på 29 29 06 09.

Ella er udviklingskonsulent i Unge – Job & Uddannelse, mens Signe er på barsel. Hun sidder med udviklingsopgaver. Derudover har Ella ansvaret for kommunens Pædagogisk Assistent (PAU) elevers uddannelsesforløb.

Birgitte er ungechef, og daglig leder af teamet Unge – Job & Uddannelse.

Sidst opdateret 07/06 2016
Kontakt

Kontakt

Unge – Job og Uddannelse

'Saxbo'
Vindebyvej 2
2730 Herlev

Skriv til os på Saxbo@herlev.dk

Ring til os på tlf. 20 22 45 81
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13-14

Besøg  os i Saxbo om torsdagen – også uden aftale
Åbent for henvendelse hver torsdag mellem kl. 15-17

Links til uddannelse:
EGU
PAU

STU

UU-Nord

Frivillig uddannelsesmentor

Herlev Ungdomsskole