Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den den 15. april 2015.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 afløser Hastighedsplan 2006-2012, samt tillæg til denne.

Planen er udarbejdet på baggrund af tekniske analyser og involvering af skoleelever og borgere. De 5 tekniske baggrundsrapporter, er:

1. Eksisterende vej- og stiforhold
2. Uheldsanalyse
3. Skolevejsanalyse
4. Borgeranalyse
5. Prioritering af problemlokaliteter

Sidst opdateret 21/12 2015