Renhold af fortov

Som grundejer er du forpligtiget til at renholde fortovet ud for din ejendom, det betyder at du skal fjerne ukrudt og/eller affald der kan være til fare for færdslen.

Du kan læse mere om dine og kommunens forpligtigelser i vedtagelsen Vinter- og renholdelsesregulativ og tilhørende bilag.

Sidst opdateret 20/12 2016