Forside | Borger | Trafik og veje | Vejarbejder og trafikomlægninger | Tunnelarbejde påvirker trafikken på Herlev Ringvej

Tunnelarbejde påvirker trafikken på Herlev Ringvej

Posthustunnellen renoveres i skolernes sommerferie, fra mandag 26. juni til og med søndag 6. august 2017. Arbejdet kan medføre gener for trafikken. Vi opretholder to kørespor i hver retning, men sænker hastigheden til 50 km/t. Busstoppestedet i retning mod Gladsaxe flyttes mod Ringvejskrydset og stoppestedet i sydlig retning flyttes til den anden side af Ringvejkrydset. Parkeringspladsen ved det tidligere posthus er spærret. Tunnellen vil være spærret frem til 27. juli 2017

Derfor skal tunnellenrenoveres

Posthustunnellen er anlagt i 1970 og går under Herlev Ringvej mellem bymidtecenteret og p-pladsen ved det gamle posthus. Tunnelen har trapper til Herlev Ringvej og stiforbindelser til bymidtecenteret og til Tornerosevej.

Omisoleringen skyldes, at den nuværende membran på tunneldækket er konstateret utæt, hvilket ikke er godt, da membranen skal beskytte tunneldækket mod vandindtrængning og skal være tæt, inden der anlægges letbanespor henover tunnelen.

Tunnelarbejdets betydning for trafikken

Arbejdet starter op lørdag-søndag 24.-25. juni 2017, hvor entreprenøren Christiansen & Essenbæk A/S omlægger trafikken på Herlev Ringvej på strækningen mellem Herlev Hovedgade – Herlev Bygade.

Der opretholdes 2x2 kørespor forbi arbejdsstedet under hele anlægsarbejdet, hvor kørespor enten er forskudt ud til siderne (fase 1) eller samlet i midten (fase 2). Der bliver skiltet med bytavler, så der bliver en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t omkring arbejdsstedet.

Cyklister og fodgængere får lidt besværligere forhold, når de skal forbi arbejdsstedet, da fortov og cykelsti også omlægges og forlægges ud til siderne.

Stoppestedet for busser mod syd, der normalt er ud for bymidtecenteret, må lukkes ned og rykkes under anlægsarbejdet syd for krydset Herlev Ringvej – Herlev Hovedgade til ud for PFA-bygningen.

Stoppestedet for busser mod nord, der normalt er ud for det gamle posthus rykkes kun ca. 10-15 m syd på under anlægsarbejdet.

Arbejderne ude på Herlev Ringvej er planlagt til at ske i skolesommerferien, fra mandag 26. juni til/med søndag 6. august 2017.

Dernæst skal tunneldækket under selve p-pladsen omisoleres på lignende vis, således at alle arbejder i forbindelse med hele projektet er færdig fredag 1. september 2017.

Under hele arbejdsperioden vil p-pladsen nord for det gamle posthus været afspærret og i brug som skurby og oplagsplads.

Mens der arbejdes på tunneldækket med den nye membran, skal der samtidig ske arbejder nede i selve tunnelen. Her skal alle nuværende loftplader, den langsgående fjernvarmeinddækningskasse, fliser og alt tunnelbelysning pilles ned, så betonkonstruktionerne kan blive frie og vurderes for reparationer. Dernæst skal tunnelvægge og -loft males i en hvid farve og fjernvarmeinddækningskasse og ny belysning samt akustikplader opsættes på ny.

Der vil ske en spærring af tunnelen for gående under dette arbejde, som vil strække sig over tre uger, fra mandag 3. juli 2017 til og med onsdag den 26. juli. Stiforbindelsen mellem tunnel og Tornerosevej skal entreprenøren bruge som adgangsvej, når der skal køres materialer fra og til dette arbejde i selve tunellen.

Sidst opdateret 20/07 2017
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33