Renovering af vejbelysning

I 2017 energirenoverer Herlev Kommune vejbelysningen. Læs hvor vi arbejder og hvornår.

Vi skifter 1.400 armaturer ud

Herlev Kommune fornyer belysningen til LED-lyskilder. Hermed forventer vi at opnå en energibesparelse på 40-70 % pr. armatur.

Herlev Kommune har indgået aftale med SEAS-NVE om renoveringen, der betyder, at omkring 1.400 gamle energislugende armaturer skiftes ud.

Udskiftning af armaturerne sker ved brug af lift og tager i gennemsnit 15 minutter pr. armatur. De få steder, hvor der stadig er træmaster, vil disse blive udskiftet samtidig med energirenoveringen. Det betyder, at der vil være behov for at grave op lige ved masten.

Du kan opleve forstyrrelser, mens vi arbejder

I den periode vi arbejder i dit område, kan du opleve tidspunkter, hvor gadebelysningen er tændt hele tiden, eller er slukket i længere perioder. Det skyldes, at vi tester og sikrer, at alt virker, som det skal.

LED-lys opleves anderledes

Lyset fra en LED-lyskilde vil opleves anderledes end det hidtidige lys.

  • De gamle lyskilder sender lyset bredt og diffust ud på vejarealet, så både vej og omgivelser opleves oplyst. Det giver et stort energispild og lysforurening.
  • De nye LED-lyskilder er designet til at oplyse vejen, og ikke omgivelserne.

Herlev Kommune vil sammen med SEAS-NVE sikre, at lysintensiteten overholder gældende regler.

Hjælp os så arbejdet kan udføres hurtigt

Du kan hjælpe os med at få arbejdet udført hurtigt og nemt ved at sikre, at din beplantning ikke vokser ud over vejarealet (herunder, fortov, cykelsti og rabat). Samtidig skal du sikre, at lysmaster og armaturer er fri for beplantning. Læs mere om dine forpligtelser her: Beskæring af beplantning langs vej og sti.

Hvornår kommer vi i dit område

Fornyelsen af vejbelysningen kommer til at ske i 11 faser. Vi starter i januar og slutter til oktober 2017.

Den detaljerede tidsplan vil løbende blive opdateret i faserne nedenfor. Bemærk at ændringer kan forekomme.
Nederst på siden finder du et kort, der viser, hvor vejbelydningen fornyes.

Fase 1: Mandag den 23. januar til og med fredag den 10 februar

Ingefærhaven, Kommenhaven, Muskathaven, Peberhaven, Persillehaven

Fase 2: Mandag den 6. februar til og med fredag den 24. februar

Anishaven, Dildhaven, Ettehavevej, Malurthaven, Melissehaven, Perikumhaven

Fase 3: Mandag den 10. april til fredag den 28. april

Engløbet, Herlev Bygade, Herlevgårdsvej, Herlevvænge, Højbjergvej, Kobbervej, Vindebyvej

Fase 4: Mandag den 1. maj til torsdag den 11. maj

Ametystvej, Ardfuren, Barkæret, Dyssestien, Døllevangen, Fællestoften, Hellekisten, Jættestuen, Krogestykket, Langdyssen, Offerlunden, Stordyssen, Turkisvej

Fase 5: Mandag den 6. marts til fredag den 24.marts

Dværgbakken, Ederlandsvej, Ekkostien, Havfruevej, Nøkkedalen, Snehvidevej, Tornerosevej, Trappe ved tunnel Herlev Ringvej, Troldhøjen

Fase 6: Mandag den 24. april til fredag den 28. april

Borgerdiget, Stokkemarkevej, Tvedvangen, Tårnvænget, Vindebyvej, Vingetoften, Ålbrovej

Fase 7: Mandag den 1. maj til fredag den 19. maj

Gammel Klausdalsbrovej, Klausdalsbrovej

Fase 8: Mandag den 15. maj til fredag den 2. juni

Byskovvej, Hækmosen, Krebsdammen, Skinderskovvej, Sortemosevej, Tubberupvænge, Åfaldet

Fase 9: Mandag den 29. maj til fredag den 16. juni

Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej, Hjortespringvej, Stationsalleen, Trapper ved Tunnel Herlev Ringvej, Vindebyvej

Fase 10: Mandag den 12. juni til fredag den 30. juni

Fuglehøjen, Randvolden, Rørløkken, Sidevolden

Fase 11: Mandag den 26. juni til fredag den 14. juli

Kantatevej, Marielundvej, Obovej, Paukevej, Sonatevej, Sønderlundvej, Violinvej

Se hvor vi arbejder

Klik på kortet og se, hvor Herlev Kommune fornyer vejbelysningen til LED-lyskilder.

Sidst opdateret 16/03 2017