PAU - pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en arbejdsmarkedsuddannelse og varer 2 år og 4 måneder.(inklusiv ferie). Der veksles mellem skole og praktik.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde i dag - og døgninstitutioner, dagpleje, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn såvel som for handicappede.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge videre uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PAU-uddannelsen i Herlev Kommune foregår på SOSU C i Brøndby, og praktikken foregår i Herlev Kommune. Ansøgningsskema, som sendes til SOSU C Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby finder du på Sosu C´s hjemmeside.

Sidst opdateret 20/12 2012
Kontakt

Skolebillede

Børne- og Kulturforvaltningen
Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 5503
bkf@herlev.dk

Skole
Tlf. 4452 5505

Uddannelse
Tlf. 4452 5514