Stier

Hovedstierne i Herlev er markeret med forskellige farver, som gør det nemt at finde rundt på stier gennem kommunen.

Sikkerhed og en god forbindelse

Hensigten med stisystemet i Herlev har først og fremmest været at sikre børns skolevej og at skabe sikkerhed for de svage trafikanter, gående og cyklende. Dog har det udviklet sig til mere end det og blevet en vigtig del af Herlevs infrastruktur.

Stisystemet forbinder lokalområderne i Herlev, som et transportbånd mellem boligområder, skoler og institutioner, Bymidten, Herlev Hospital og Herlev Station. Herudover forbinder stierne også Herlevs mange tilbud inden for idræts- og kulturområdet og rekreative natur- og parkområder.

Om stisystemet

Tidligere handlede det om at stier fremmede et sikkert miljø for børn og svage. Nu handler det også om at skabe en god forbindelse mellem Herlevs lokalområder og at få flere til at komme ud i det grønne og vælge ”hjulene” eller ”benene” som transport frem for bilen.

Den Grønne Akse

 


Stifolder, forside

 

 

I stisystemet indgår dels separate stier og dels stiforbindelser ad fredelige boligveje. Stisystemet udbygges og forbedres over tiden ved renovering eller anlæg af stistrækninger, sikring af kryds ved store veje osv. Der er nu afmærket 5 hovedruter:

 

afmærkning stier

 

Alle stiruter er markeret med farvede pæle, som er opsat med jævn afstand i hele stiforløbet.

 

 

 

 

Nedenstående kort viser de farvede stiruter gennem Herlev Kommune:. Kortet er vedhæftet nederst, så det kan åbnes , printes i A4 og medbringes på turen rundt i Herlev.

 

Kort med hovedstier i A4

Den Røde Sti løber mellem Sortemosevej ved Hækmosen og Herlev Bymidte. Den passerer Skinderskovhallen, Hjortespringbadet, Herlev Stadion og Lindehøjskolen. Stien krydser Ringvej 4 og Klausdalsbrovej i tunneller. Krydsningerne ved Borgerdiget og Vindebyvej er sikret med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Den Blå Sti giver forbindelse fra Gråpilevej i Hjortespringkilen via Herlev Bymidte til Herlev Station. Den passerer Kildegårdskolen Øst, Hjortespringkollegiet og Herlev Hospital. Krydsningen af Klausdalsbrovej er sikret med fodgængerovergang. I Herlev Bymidte må cyklister trække gennem gågaden og tunnellen under Herlev Hovedgade.

Den Gule Sti forløber fra Hovedstien gennem Fedt- og Smørmosen ved den nordlige kommunegrænse til Lidsøvej, hvor den støder til Den Røde Sti. Stien passerer Gammelgaard Kunst og Kulturcenter, Kildegårdskolen Vest og Hjortespring Hallen. Alle passagerer af veje er trafiksikret. Fra stien er der græsstier til Kildegården.

Den Orange Sti løber fra den nord-sydgående hovedsti langs Kagsåen ved grænsen til Gladsaxe kommune via Bymidten til Sømosen og Ballerup Kommune, hvor den støder til Regionalstien 65, der løber mellem Ejby og Hjortespringkilen. Stien passerer Elverhøjen Skole, Herlev Rådhus, Højbjerggård og Herlev Gymnasium. Fra Sømosen er der desuden stiforbindelse til Københavns Ingeniørhøjskole.

Den Lilla Sti er en tværsti, der går fra Den Røde Sti ved Korterupvej gennem Hjortespringcenteret og videre af Lille Birkholm til Den Blå Sti ved Ingefærhaven. Alle krydsninger af veje sker gennem tunneller.

Afmærkning

Afmærkningen er lavet for at vejlede brugere og vise stirutens forløb. Afmærkningen består af steler og stiskilte.

Stelerne står, hvor stien skifter retning, og hvor der kan være tvivl om dens videre forløb. Stelerne er grønne med lyseblå top. Oven på toppen er stiforløbet vist.

Stiens farve er vist på en ring lige under toppen. Ringen er lavet i reflekterende materiale, så den også kan ses i mørke.

Stiskiltene står ved ruternes ende og undervejs langs stierne. Skiltene viser til mål langs stierne.

Snerydning på stierne

De fleste stier med asfaltbelægning, blandt andet den røde sti, sneryddes og saltes.

De mindre befærdede stier ryddes ved først givne lejlighed inden for normal arbejdstid.

I det grønne område, Hjortespringkilen, nord for Klausdalsbrovej sneryddes lejlighedsvis på de farvemarkede stier. De øvrige grusstier i naturområdet sneryddes ikke.

Sidst opdateret 18/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk
Kirsten Høi
Tlf. 44 52 64 59