Sygedagpenge

Se reglerne for sygedagpenge og hvad de betyder for dig, der er sygemeldt.

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.

Regler for sygedagpenge

Sygedagpenge kan udbetales til dig, hvis du har en sygdom, som bevirker, at du ikke kan varetage et arbejde og i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Som hovedbestemmelse kan et sygedagpengeforløb vare op til 22 uger.

Hvis du er sygemeldt i 22 uger, fortsætter sygedagpengene ikke automatisk. Jobcentret tager på tidspunktet stilling til, om du er omfattet af mulighederne for at få forlænget din ret til sygedagpenge. Hvis du ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, men fortsat er uarbejdsdygtig, overgår du til et jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse.

I pjecen Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 kan du få et overblik over sygedagpengesystemet.

Formålet med sygedagpengereformen

Formålet med sygedagpengereformen er at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Reformen havde også til formål at sikre sygemeldte en virksomhedsrettet indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel.

Sidst opdateret 05/12 2016
Kontakt

Jobcenter Herlev

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00
jobcenter@herlev.dk

Center for Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Kontanthjælp, pension og andre ydelser: Tlf. 44 52 86 51
Sygedagpenge: Tlf. 44 52 86 78
socialservice@herlev.dk

Vil du vide mere?

Du kan finde Jobcenter Herlevs ledighedstal mm. på STAR´s hjemmeside (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)