Økonomisk tilskud fra kommunen

Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Hvad kan du søge hjælp til?

Er du i en vanskelig, økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold
 • tandbehandling, medicin, briller og psykologbehandling, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • flytteudgifter
 • transportudgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig

Kommunen kan desuden yde efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Har du høje boligafgifter eller stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte hos kommunen. Det gælder dog kun, hvis du modtager kontanthjælp.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Personligt tillæg

Helbredstillæg

Hvornår kan du søge?

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • dine indtægter og udgifter
 • din opsparing og formue
 • din familiesituation
 • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • typen af ekstraudgift
 • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning

Hvis du er gift eller samlevende, indgår din ægtefælles/samlevers forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvordan søger du?

Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

 • hvad du søger om
 • din begrundelse for at søge
 • dine forsikringsforhold
 • din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers

Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

Skal jeg betale det tilbage?

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

Hvordan klager du?

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til det Ankestyrelsen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen.

Læs mere om økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk.

Sidst opdateret 09/05 2017

Kontakt

Jobcenter Herlev

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf. 44 52 86 00
jobcenter@herlev.dk

Personlig henvendelse

Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET for henvendelser
Torsdag: kl. 9-15 samt 15.30-17
Fredag: kl. 9-14

Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 60
borgerservice@herlev.dk

Kontanthjælp, pension og andre ydelser

Tlf. 44 52 86 51
ydelse@herlev.dk

Udbetaling af sygedagpenge

Tlf. 44 52 86 78
dagpenge@herlev.dk

Personlig henvendelse

Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET for henvendelser
Torsdag: kl. 9-15 samt 15.30-18
Fredag: kl. 9-14