Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen er Herlev Kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2016-17.

Beskæftigelsesplan 2016-17 en toårig strategi, der skal sætte mål og retning for beskæftigelsesindsatsen i Herlev de kommende år.

Beskæftigelsesplan 2016-17 blev udarbejdet i efteråret 2015 og vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2015. Med afsæt i ændrede rammer og mål for indsatsen i 2017, er beskæftigelsesplanen blevet revideret og fremlagt til fornyet godkendelse Kommunalbestyrelsen i december 2016.

Læs den reviderede udgave af Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2016-17

Sidst opdateret 13/03 2017