Job og ledighed

Jobcenter Herlev

Jobcenter logoPå et overordnet plan varetager Jobcenter Herlev beskæftigelsesindsatsen i Herlev Kommune, således at flere borgere kommer i arbejde. Jobcenter Herlev giver dig vejledning:

Kontanthjælpsloft for modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Den 1.oktober kommer der en grænse for, hvor meget du samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte.

Krav om 225 timers arbejde
Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste tre år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, og hvis du er gift, kan den helt bortfalde.

Center for Borgerservice

Borgerservice varetager udbetalingen af alle former for ydelser. Det kan bl.a. være:

  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse
  • Sygedagpenge

Borgerservice behandler ansøgninger om alle former for økonomisk tilskud fra kommunen, både løbende forsørgelsesydelse eller enkeltydelser. Hvis du har spørgsmål til din udbetaling eller de nye regler for kontanthjælp, kan du kontakte afdelingen, der også tilbyder samtaler med råd og vejledning omkring økonomi.

Har du behov for gratis og uvildig gældsrådgivning kan du kontakte Forbrugerrådet Tænks uvildige gældsrådgivning eller foreningen Første Skridt der tilbyder anonym gældsrådgivning i Frivilligcenter Herlev.

De politiske tanker bag

Her kan du finde oplysninger om Herlev Kommunes Resultatrevision og Beskæftigelsesplan samt aktuelle ledighedstal.

Sidst opdateret 13/06 2016

Kontakt

Jobcenter Herlev
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00
jobcenter@herlev.dk

Center for Borgerservice
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Kontanthjælp, pension og andre ydelser: Tlf. 44 52 86 51

Sygedagpenge:Tlf. 44 52 86 78


socialservice@herlev.dk

Vil du vide mere?

Du kan finde Jobcenter Herlevs ledighedstal mm. på STAR´s hjemmeside (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)