Om Handicaprådet

Handicaprådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for personer med handicap og deres pårørende i Herlev Kommune.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler emner, der har betydning for mennesker i Herlev med fysiske handicap og psykiske problemer. Her er et par eksempler fra Handicaprådets arbejde:

 • Byens indretning, så den tager hensyn til borgere med handicap.
 • Samarbejde med idrætsforeningerne om at få flere aktive handicappede med i foreningerne.
 • Rådgivning i forbindelse krisetelefonen – et gratis tilbud for alle voksne herlevborgere, der oplever at stå i en akut psykisk krise.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Medlemmer i perioden 2014-2017

Medlem af Handicaprådet er et hverv, som man bestrider ved siden af sit almindelige virke. I arbejdet trækker medlemmerne på viden og erfaring fra deres egen hverdag – nogle er pårørende til, andre arbejder med mennesker med handicap og psykiske problemer. Handicaprådets frivillige arbejde foregår i medlemmernes ’fritid’.

Udpeget af handicaporganisationerne i Herlev:

 • Malene Hyldekrog, næstformand ( Landsforeningen LEV)
 • Sven Hansen (Landsforeningen SIND)
 • Inge Rasmussen (Parkinsonforeningen)
 • Betina Skovby (Landsforeningen Autisme)
 • Daniel Gartmann (Dansk Blindesamfund)

Udpeget af Kommunalbestyrelsen:

 • Dorit Dühring, formand (Sundheds- og Voksenudvalget)
 • Gitte Friberg Bomholdt (Sundheds- og Voksenudvalget)
 • Vakant (direktør)
 • Kirsten Breinholt
 • Cecilie Engell

Handicapprisen

Handicapprisen uddeles til en lokal person, virksomhed, organisation (kommunal eller privat) eller en institution, som har forbedret vilkårene i kommunen for personer med handicap. Prisen uddeles en gang om året. Tilmeldingen er åben. Vi hører altid gerne fra dig, hvis du kender en kandidat.

Handicaprådets beretning

I Handicaprådets årsberetning for 2015 får du indblik i det arbejde, som optager Handicaprådet. Læs blandt andet om den utrolige spejdergruppe, der fik Handicapprisen for sin evne, lyst og overskud til at byde børn med handikap velkommen i gruppen.

Møder og referater

Sidst opdateret 03/04 2017
Kontakt

Handicaprådet

Center for Omsorg og Sundhed
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Handicaprådets sekretær

Gry Midjord
Tlf. 44 52 60 08