Beboerindskudslån

Her kan du læse om, hvilke regler der skal overholdes, hvis du vil søge om beboerindskudslån til din nye lejebolig.

Du har mulighed for at søge om lån til boligindskud, hvis du skal flytte ind i en lejebolig i et almennyttigt boligselskab.

Du kan læse mere og ansøge på www.borger.dk

Du er berettiget til et lån hvis:

  • boligen er beliggende i Herlev
  • boligen er opført efter 1.4.1964
  • husstandens samlet årsindkomst ikke overstiger kr. 223.625, hertil tillægges kr. 39.300 pr. barn indtil 4 børn (2014)

Lånet vil blive bevilget som et rente- og afdragsfrit lån i 5 år. Herefter forrentes lånet med 4,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld.

Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Som udgangspunkt vil du få et afslag, hvis:

  • ovenfor nævnte betingelser ikke er opfyldt
  • du har et tidligere lån til indskud som ikke er færdig betalt
  • kommunen vurderer, at du har en passende bolig
  • kommunen vurderer, at du ikke vil have råd til at betale huslejen

Ønsker du at søge om lån til boligindskud, skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal underskrives af alle personer, der er over 18 år i husstanden.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice.

Sidst opdateret 25/11 2014
Kontakt

Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 60
borgerservice@herlev.dk

Kontanthjælp, pension og andre ydelser

Tlf. 44 52 86 51
ydelse@herlev.dk

Udbetaling af sygedagpenge

Tlf. 44 52 86 78
dagpenge@herlev.dk

Bolig

Tlf. 44 52 70 19
bolig@herlev.dk

Kontrolfunktionen

Tlf. 44 52 70 49
kontrol@herlev.dk

Personlig henvendelse

Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET for henvendelser
Torsdag: kl. 9-15 samt 15.30-18
Fredag: kl. 9-14