Skal du flytte?

Få overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du skal flytte til Herlev, til udlandet eller flytte til Danmark fra udlandet.

Flyttefrist

Alle der flytter, skal senest 5 dage efter flytningen melde det via borger.dk. Hvis du overskrider fristen, kan der idømmes bøde. Meld din flytning til Herlev Kommune via borger.dk her.

Bemærk vedr. c/o adresse - Hvis du ikke skal have dit eget navn på døren eller postkassen, skal du udfylde feltet 'C/O navn', når du melder flytning via borger.dk. Her skriver du navnet på den person, du evt. flytter ind hos (C/O navn). Folkeregisteret kan i disse tilfælde kræve, at vedkommende skal bekræfte din flytning.

Midlertidig adresseændring
Har du kun brug for at få eftersendt din post ved en , skal du ikke melde adresseændring til folkeregisteret. Kontakt i stedet dit posthus.

Flytning mellem 2 kommuner skal anmeldes til folkeregisteret i tilflytningskommunen.

Flytning til udlandet skal anmeldes – inden afrejsen – til det folkeregister man er tilmeldt. Flytter du til et af de nordiske lande, skal du anmelde din flytning til registreringsmyndigheden i det land, som du flytter til. Du kan melde din udrejse her

Flytning til Danmark fra udlandet skal anmeldes ved personligt fremmøde til folkeregisteret i tilflytningskommunen. Der skal forevises nødvendig dokumentation, evt. i form af pas, samt dokumentation for ophold af min. 3 måneders varighed, f.eks. i form af lejekontrakt.

Læs mere på borger.dk om flytning og adresseforhold. Du er også velkommen til at kontakte Borgerservice, hvis du har spørgsmål.

Sidst opdateret 21/03 2016
Kontakt

Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 70 60
borgerservice@herlev.dk

Kontanthjælp, pension og andre ydelser

Tlf. 44 52 86 51
ydelse@herlev.dk

Udbetaling af sygedagpenge

Tlf. 44 52 86 78
dagpenge@herlev.dk

Bolig

Tlf. 44 52 70 19
bolig@herlev.dk

Kontrolfunktionen

Tlf. 44 52 70 49
kontrol@herlev.dk

Personlig henvendelse

Mandag: kl. 9-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: LUKKET for henvendelser
Torsdag: kl. 9-15 samt 15.30-18
Fredag: kl. 9-14