Leverandører

Som modtager af hjemmehjælp kan du vælge, hvem der skal levere de ydelser, du er bevilliget af Herlev Kommune.

Valg af leverandør(er)

Det er muligt at vælge én leverandør til den personlige pleje og en anden leverandør til den praktiske bistand. Kontakt Visitationen for nærmere aftale om dit valg.

Skift af leverandør

Du skal være opmærksom på, at overgangen fra én leverandør til en anden leverandør kan vare op til løbende måned plus 30 dage før hjælpen fra den nye leverandør begynder. I den mellemliggende periode vil hjælpen blive leveret af den hidtidige leverandør.

Oversigt over leverandører

Hjemmeplejen i Herlev Kommune yder personlig pleje og kan kontaktes på tlf.44 52 62 23. Læs evt. mere om kommunens hjemmehjælp hér...

Desuden har Herlev Kommune indgået kontrakt om ydelser inden for en række områder med følgende virksomheder:

Praktisk bistand

Personlig pleje

Indkøb

Tøjvask

Madservice

Sidst opdateret 20/07 2016
Kontakt

Visitationen

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 62 92
visitationen@herlev.dk

Hverdage kl. 9.00-14.00, onsdag lukket.