Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og er desuden aktiv part i beslutninger, der vedrører omsorgsarbejdets ressourcer.

Ældrerådet består af 7 medlemmer over 60 år, som vælges for en fireårig periode, jfr. Ældrerådets vedtægter. Således er de nuværende medlemmer valgt  for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2017.

Ældrerådets opgaver

Alle sager, der vedrører ældre, skal til høring i Ældrerådet, før sagerne behandles politisk.

Ældrerådet drøfter bl.a. spørgsmål, der vedrører serviceniveauet for ældre i kommunen eller udformningen og indsatsen for ældre og handicappede i kommunen. Ældrerådet drøfter også fordeling af midler, der er afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål til ældre. Det kan for eksempel være tilskud til pensionistforeninger.

Ældrerådet holder normalt møde den 2. torsdag i måneden.

Ældrerådets medlemmer står til din rådighed. For at Ældrerådet kan gøre arbejdet så godt som muligt, er det vigtigt, du kontakter os, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker at fortælle om ældres vilkår i kommunen. Du kan læse mere om medlemmernes motivation til at deltage i Ældrerådet.

Du er altid velkommen til at ringe til et af Ældrerådets medlemmer eller kontakte Center for Omsorg og Sundhed.

Sidst opdateret 04/04 2017

Kontakt


 

Ældrerådet

Center for Omsorg og Sundhed
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Kontakt Ældrerådets sekretær, Daisy Zeuner (tlf. 44 52 60 04)

Kontakt Ældrerådets formand Anker Jacobsen, tlf. 44 91 98 29